vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Muziekimpuls
Landelijke aftrap Impuls muziekonderwijs

Op 14 oktober was Rotterdam het middelpunt van de landelijke kick-off van Impuls muziekonderwijs, een nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Scholen kunnen hiermee hun muziekonderwijs verbeteren en samenwerkingen aangaan met andere partijen uit het muziekveld. Dat worden dus brassbands, fanfares en complete harmonieën in de klas!

Woensdag 14 oktober werd de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs gelanceerd tijdens een feestelijke kick off op basisschool de Bavokring in Rotterdam. Deze nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie is onderdeel van de plannen van minister Bussemaker voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar en sluit aan bij de beweging Méér muziek in de klas.

Vanaf 2 november kunnen scholen subsidie aanvragen om muziek op verschillende manieren te verankeren in de school. De bedoeling is dat scholen deze subsidie gebruiken om de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan te vergroten, structureel muziekles te verzorgen onder schooltijd en verbindingen aan te gaan met muzikale partners in de omgeving van de school. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen, maar kan oplopen tot 20.000 euro voor drie jaar. Aanvragen kan ieder jaar, tot 1 april.

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.

Volledige subsidieregeling Impuls_Muziekonderwijs_PO_2015-2020.pdf
Preview aanvraagformulier Impuls Muziekonderwijs.pdf

Meer informatie vindt u op www.cultuurparticipatie.nl

                                                           

© 2014 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top