vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

header logo
BvOI Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs 2016

Het modelcontract dat enkele jaren geleden voor de BvOI is opgesteld voorziet in een behoefte van leden om zakelijk meer zekerheid te hebben.
Vanwege het vervallen van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) bij de Belastingdienst in april 2016 heeft de BvOI het initiatief genomen om het modelcontract voor te leggen aan de Belastingdienst. 

In januari 2016 is het BvOI modelcontract door de Belastingdienst goedgekeurd als BvOI Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs 2016 en kan als zodanig dienen ter vervanging van de VAR. De BvOI adviseert haar leden dan ook om met ingang van april 2016 alleen nog deze versie van de modelovereenkomst te gebruiken. Belangrijk bij het gebruik van de modelovereenkomst is dat de overeenkomst als geheel is goedgekeurd en dat het toevoegen of verwijderen van artikelen invloed kan hebben op het oordeel van de Belastingdienst.
De Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs 2016 is tot stand gekomen op initiatief van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs. De modelovereenkomst is te downloaden op www.bvodi.nl.


© 2014 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top