vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Organisatie

Leden

De Brabantse Bond van Muziekverenigingen heeft als leden Harmonie- en Fanfareorkesten, Brassbands, Drumfanfares, Tamboerkorpsen, Slagwerkgroepen, Majorettengroepen, Blaaskapellen, Seniorenorkesten, Showbands en Amusementsorkesten.

De BBM heeft in totaal 386 leden. 

Ereleden

Ereleden Brabo
De heer Jacques Merkx 
Mevrouw Francien van de Ven - van Lee
In herinnering aan Gerard Donkers, die op 17 januari 2014  is overleden.

Ereleden KNFM-Noord-Brabant
De heer Karel Rutten
De heer Frits Oomen
In herinnering aan Max Fijen, die op 27 januari 2017 is overleden
In herinnering aan De heer Cor Boers, die op 3 oktober 2017 is overleden

Reserveren

Het instrumentarium kunt u reserveren via het kantoor. Neemt u hiervoor contact op met een van de kantoormedewerkers door een mail te sturen naar volgend adres of door te bellen:

T: 0416-820234
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Ophalen en terugbrengen

Het instrumentarium dient u vervolgens zelf op te halen op het kantoor van de BBM. In overleg met een van de medewerkers wordt een dag en tijdstip afgesproken. Naderhand dient u het instrumentarium ook weer zelf terug te brengen. 

Adres BBM:
Ringbaan Oost 8 - 17
Tilburg (2e etage)

Missie en doel
De BBM wil het actief beoefenen van amateurmuziek en -dans bevorderen. Als provinciaal belangenbehartiger en kenniscentrum werken we bovendien aan een optimaal klimaat waarin de bij ons aangesloten verenigingen ook lokaal kunnen groeien en bloeien en zichtbaar bijdragen aan een rijke maar ook vitale Brabantse culturele samenleving.

Strategie
Onze activiteiten zijn gericht op:
 • versterken van de maatschappelijk positie van de amateurmuziek  en -dans door het vergroten van de bekendheid;
 • bevorderen van cultuurparticipatie en -educatie; 
 • stimuleren en faciliteren van innovatie binnen de amateurmuziek en -dans;
 • optimaliseren en benutten van synergie en kennisdeling binnen de amateurmuziek en -dans;
 • ondersteunen en faciliteren van verenigingen op financieel en organisatorisch gebied;
 • profileren van onze verenigingen en hun muzikanten.


Bij deze strategische activiteiten maken we als vereniging en netwerkorganisatie gebruik van de kennis en kunde van onze aangesloten verenigingen en werken we samen met andere kennisorganisaties zoals Kunstbalie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Visie
De leden van de BBM leveren een belangrijke bijdrage aan het culturele en maatschappelijke leven in Noord-Brabant, gebaseerd op een rijke traditie. De BBM helpt hen in het combineren van deze traditie met innovatie en aanpassing aan bredere maatschappelijke ontwikkelingen.

 • Gezamenlijk zoeken we met onze leden een antwoord op maatschappelijke vraagstukken als individualisering, digitalisering, mobiliteit van mensen, de rol van de vereniging in de samenleving anno 2017
 • Werken we aan zichtbaarheid en bekendheid met de actuele activiteiten van de verenigingen. Innoveren met aandacht voor het behoud van tradities en cultureel erfgoed is van belang.
 • Onderkennen we en dragen uit dat muziekbeoefening een grote rol speelt bij  individuele ontwikkeling (cognitief en sociaal), maar ook voor het collectief (samenhang en solidariteit in gemeenschappen).
 • Verbreden we samenwerking met anderen zoals scholen, andere verenigingen, gemeente, politiek, culturele instellingen.
 • Zoeken we naar manieren om de teruggang in gemeentelijke subsidieverlening te compenseren door op zoek te gaan naar een bredere financiële basis van fondswerving en ondernemerschap.
 • Spelen we in op veranderingen binnen muziekonderwijs (visie en organisatie) door mede te sturen en organiseren. 


Statuten

De gewijzigde statuten zijn van kracht geworden per 1 januari 2000.


Overzicht en tarieven

De KNMO kent de mogelijkheid om bij jubilea aan muzikanten en majorettes onderscheidingen uit te reiken. 

De mogelijkheden van onderscheidingen zijn:

Spelden
Bronzen speld (majoretten: 5 jaar / muzikanten: 10/12,5 jaar)  -  €40,00
Zilveren speld (majoretten: 10/12,5 jaar/ muzikanten: 25 jaar) -  €45,00
Vergulde speld (majoretten:25 jaar/ muzikanten: 40 jaar)         -  €50,00
Vergulde speld + 1 zirkonia (50 jaar)                                           -  €60,00
Vergulde speld + 2 zirkonia (60 jaar)                                           -  €75,00
Vergulde speld + 2 robijntjes (65 jaar)                                        -  €75,00
Vergulde speld + 3 zirkonia (70 jaar)                                           -  €80,00


Medailles
Bronzen medaille (vereniging: 50 jaar/ muzikanten: 75 jaar)       - €85,00
Zilveren medaille (vereniging: 75 jaar/ muzikanten: 80 jaar)        - €90,00
Vergulde medaille (vereniging: 100 jaar/ muzikanten: 85 jaar)     - €95,00

Aanvragen
De insignes kunnen aangevraagd worden via het online-aanvraagformulier. Na het invullen van het formulier ontvangt u een bevestiging. Mocht u die bevestiging niet hebben ontvangen neem dan contact op met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij het insigne ontvangt u een door ons ingevuld oorkonde op naam van de jubilaris. De insignes zijn uitsluitend leverbaar op aanvraag. De aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor de uitreikdatum in ons bezit te zijn. Ontvangen we de aanvraag te laat dan kunnen we niet garanderen dat alle bescheiden tijdig binnen zijn. 

Bondsvertegenwoordiger
De insignes vanaf 40 jaar (muzikanten) en vanaf 10 jaar (majoretten) kunt u desgewenst laten uitreiken door een bondsvertegenwoordiger die in uw regio uitkomt. Tijdens feestdagen geldt dit niet. 

Indien een bondsvertegenwoordiger gewenst is dient de vereniging 2 weken vóór de datum van de uitreiking van het insigne,  informatie te sturen van de jubilaris(sen)  aan het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat de bondsvertegenwoordiger tijdig de benodigde informatie heeft en zijn praatje kan voorbereiden. Is de informatie van de jubilaris(sen) niet op tijd, zal er geen bondsvertegenwoordiger aanwezig zijn.

Hier vindt u een overzicht van jubilarissen

Jubilarissen 2017
Januari
Februari
Maart
April
Mei

Jubilarissen 2016
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
September
Oktober
November
December

Jubilarissen 2015
januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

 

Instrumenten huren

De Brabantse Bond beschikt via de FOB over de mogelijkheid om o.a. muziekinstrumenten te verhuren.
Per 1 juli 2016 is het instrumentarium opgeschoond en zijn de twee pauken vervangen door een compleet paukenset. Daarnaast staat er, naast ondergenoemde instrumenten, een compleet slagwerkinstrumentarium dat op aanvraag gehuurd kan worden. 

- Leden van de Brabantse Bond genieten 25 % korting op de verhuurprijzen.
- De minimale verhuurtijd is 1 week.
- Verhuur van de instrumenten alleen na het maken van een afspraak.
- De instrumenten dienen door de huurder opgehaald en terug bezorgd te worden.
- De huurder is verantwoordelijk voor het instrument en dient te zorgen voor een dekkende verzekering of bij mogelijke schade de kosten te dragen. 
- Er wordt een huurovereenkomst getekend.
- We brengen een borgsom van €100,00 in rekening.
- Huurprijs en borgsom dienen betaald te zijn wanneer het instrument wordt opgehaald. 


Overzicht instrumentarium

Marimba 4 1/2 oktaaf - solist
Marimba 4 1/2 oktaaf - artist
Xylofoon 4 oktaven 
Tam Tam (doorsn. 85 cm)
Buisklokkenspel - 2 keer
Vibrafoon - 2 keer
Tafelklokkenspel
Pauk ''23 
Pauk ''26
Pauk ''29
Pauk ''32 
Concert Bass drum
Bastuba demper
Muziekstandaards

De tarieven voor de huur vindt u hier

Tevens zijn er nog diverse instrumenten te huur via de BBM: een compleet slagwerkinstrumentarium. Hier valt o.a. een Pearl Drumstel, snaredrum, cymbales en diverse percussieinstrumenten onder. Neem voor de voorwaarden en prijzen van deze instrumenten contact op met het Bondsbureau: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adams muziekcentrale

Het instrumentarium dat de BBM verhuurt is afkomstig van Adams muziekcentrale

 

Klik op de foto om een album te openen. Vervolgens worden de foto's zichtbaar. Deze zijn te downloaden door weer op de desbetreffende foto te klikken waardoor deze groot in beeld komt. Vervolgens is er rechts bovenin een downloadicoontje waarmee u de foto op uw eigen computer kunt opslaan.

© 2014 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top