vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vormt het hoogste gezag in de organisatie. Deze vergadering wordt tweemaal per jaar gehouden en alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze vergadering worden de begroting, de jaarrekening en het organisatorisch jaaroverzicht vastgesteld.

De eerstvolgende ALV is op dinsdag 30 mei, meer informatie volgt nog. 

© 2014 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top