vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

De BBM is aangesloten bij de landelijke koepel van muziekorganisaties KNMO. Het reglement van de KNMO is van toepassing op wedstrijden van de BBM.

Per 1 januari 2016 is het nieuwe majorettereglement van kracht.

Klik hier voor het reglement

Onderstaand een overzicht van de wijzigingen:
Download de pdf met de wijzigingen

1.Technisch Programma
a. Definitief toegevoegd aan reglement. 
Het Technisch Programma is in 2015 als pilot toegevoegd aan het reglement. M.i.v. 2016 is dit onderdeel definitief opgenomen in het reglement. Het Technisch Programma bestaat uit 4 niveaus. Elk niveau bestaat uit een verplicht uit te voeren combinatie van twirltechnieken. Hierbij gaat het om een correcte uitvoering van alle twirltechnieken, verwerkt in het niveau. Vanaf niveau 3 dient de deelnemer een eigen invulling van 4x8 tellen toe te voegen aan het verplichte programma. Demo en uitleg niveaus Op de website van de KNMO staan de diverse niveaus verder in detail uitgewerkt. Daarnaast staan er op youtube demovideo´s per niveau als ondersteuning. https://www.youtube.com/channel/UCPeZA42Oww0bnEMfRxWYWIQ/videos

b. Uitkomen in een lagere niveauklasse tijdens wedstrijdseizoen
Bij het Technisch Programma kan een deelnemer direct terug naar een lager niveau tijdens het wedstrijdseizoen indien de jury dit adviseert. De deelnemer is verplicht het uitkomen in een lager niveau door te geven aan de wedstrijdorganisatie en aan de bond waarbij men als lid staat ingeschreven.

2. Wijziging puntentoekenning rubriek
Bij Artistiek Programma/Technisch Programma Met ingang van 2016 wordt bij de onderdelen AP en TP per rubriek gewerkt met een score van min. 5 en max. 10 punten (i.p.v. max. 20 punten). De score per rubriek wordt daarmee vergelijkbaar met het puntensysteem op school. De opgetelde score van alle rubrieken wordt vermenigvuldigd maal 2. Deze vermenigvuldigde score (min. 50 – max. 100 punten) minus de strafpunten vormt de eindscore. De eindscore blijft dus zoals gewend in 2015.

3. Show Twirl/Parade Corps / Exhibition Corps
Voor deze onderdelen wordt het reglement aangepast aan het reglement van de taakgroep NBTA zodat er in heel Nederland één reglement gehanteerd wordt. Dit met name omdat voor bovengenoemde onderdelen deelname aan het EK majorette mogelijk is in bepaalde categorieën. 

a. Wijziging Accessories:
M.i.v. van 2016 wordt de naam Accessories vervangen door Show Twirl.
Show Twirl: Op een verantwoorde muziekcollage op CD/USB-stick wordt er gedurende het optreden gedanst met baton en attributen. De attributen zijn in stijl van de muziek, waarbij de baton als het belangrijkste attribuut geldt. De focus van de routine dient gericht te zijn op de baton en de combinaties met dans. De attributen worden gebruikt als aanvulling van de routine, om de sfeer en het thema te ondersteunen. Voor de goede orde: in Show Twirl bestaat een team uit 3 t/m 9 personen en men kan hierin niet in een ensemble uitkomen.

• Niet toegestaan: Bekend is dat acrobatiek is verboden (radslag, overslag, salto, butterfly en body-aerials). Hieronder valt ook nog: mounts (stapelen van personen) en staan en/of zitten op schouders van een ander. 
• Wijziging strafpunten Show Twirl nationaal: M.i.v. 2016 wordt voor een 2 Hands catch 0,2 punten afgetrokken. 
• Internationaal:
- Mogen geen decors gebruikt worden, alles op de vloer moet gebruikt worden, ook als dit een standaard is voor een ander attribuut. Een maximum van 3 spins is toegestaan. 
- Illusions: slechts 1 illusion per trick is toegestaan en niet in combinatie. Met andere woorden een spin illusion is NIET toegestaan. 
- Attributen mogen niet hoger zijn dan 3 meter bij op- en afmars. 
- Penalties internationaal, overzicht: 
Props exceeding height limit - 2.0 punten 
Exceeding 3 spin limit - 2.0 punten 
Exceeding illusion trick limit - 2.0 punten

b. Wijzigingen ten aanzien van Parade Corps 
• Niet toegestaan: Bekend is dat acrobatiek is verboden (radslag, overslag, salto, butterfly en body-aerials). Hieronder valt ook nog: mounts (stapelen van personen) en staan en/of zitten op schouders van een ander. 
• Wijziging strafpunten nationaal: 2 Hands catch - 0,2 punten

c. Wijzigingen ten aanzien van Exhibition Corps 
• Exhibition Corps Marchingtijd; Er is geen penalty voor marchingtijd. Desalniettemin in de productie van de routine dient de verdeling tussen dans en marching gelijk te zijn (beide 50%). Tijdens de beoordeling van het optreden zullen juryleden dit meenemen in de captions Marching and Manoeuvring and Dance. Exchanges zijn toegestaan. Er mogen maximaal twee bodyspins uitgevoerd worden. Illusions zijn niet toegestaan. Er is geen vloerwerk toegestaan (vloer aanraken anders dan met voeten), met uitzondering van opening- en eindpose van de routine Wanneer één of meerdere deelnemers vroegtijdig de wedstrijdvloer verlaat zal er geen score zijn. 
• Niet toegestaan: Bekend is dat acrobatiek is verboden (radslag, overslag, salto, butterfly en body-aerials). Hieronder valt ook nog: mounts (stapelen van personen) en staan en/of zitten op schouders van een ander.
• Wijziging Strafpunten nationaal: 2 Hands catch - 0,2 punten 

4. Algemeen:
• Wijziging kledingvoorschrift: Delen van het kostuum op de grond leggen is niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan van kleding te wisselen tijdens het optreden of een kostuum zodanig te veranderen dat er een ander kostuum ontstaat. Uitzondering hierop is Show Twirl.

 

 

© 2014 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top