vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

logo-320
Tweede Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen

Op zaterdag 4 november 2017 worden voor de 2e keer de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (ONHK) gehouden in de prachtige locatie “De Lawei” te Drachten. Deze concertzaal wordt alom geprezen vanwege zijn fraaie akoestiek. De KNMO staat van harte achter het organiseren van deze Kampioenschappen, dat stelt de organisatie van de ONHK zeer op prijs.

Voor alle geledingen binnen de KNMO was er al een Landskampioenschap, alleen voor de Harmonie orkesten kwam dat er tot nu toe niet van. De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan (OMF) liep al langer met dit plan in gedachten. Nu het landelijk tot twee maal toe niet is gelukt, heeft de OMF de organisatie nu op zich genomen. Er is een taakgroep geformeerd die met voortvarendheid een en ander oppakt. De organisatie ziet met enige trots terug op de geslaagde 1e Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen op 5 november 2016.

De voorbereidingen voor de tweede editie zijn alweer in volle gang. De jury bestaat o.a. uit de heren A. Schillings en H. Ramaekers.
Er zal één verplicht werk moeten worden gespeeld per divisie. De verplichte werken per divisie zijn in februari vastgesteld door het Repertoire Informatie Centrum te Arnhem.
De jury is geblindeerd opgesteld. Er wordt een score tussen 0 en 100 punten gegeven.De hoogste score per divisie mag zich Kampioen van Nederland noemen.
De volgorde van optreden wordt op de dag van het Kampioenschap door loting vastgesteld.

Het reglement is vastgesteld aan de hand van ervaringen binnen andere Kampioenschappen.

Het is echt van groot belang voor de hele Harmonie sector in Nederland dat er óók een Nederlands Kampioenschap voor harmonie orkesten van de grond komt.
Organisatorisch is en zal alles voor deze tweede editie weer tot in detail heel goed geregeld worden. Maar om het ONHK echt te laten slagen is het natuurlijk van belang dat jullie zelf meedoen, of, wanneer zoiets dit jaar nog niet in jullie planning/programmering past, dat jullie in ieder geval promoten dat er voldoende harmonie orkesten aan de ONHK gaan meedoen.
De organisatie van de ONHK dringt er bij alle Harmonie orkesten op aan deze verantwoordelijkheid serieus op te pakken.
Op de website www.onhk.org staan de verplichte werken voor 2017 en via de website kunnen kan jullie harmonie opgegeven worden voor 4 november 2017.


© 2014 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top