download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

De KNMO roept gemeenten in Nederland met klem op om haar sector financieel te steunen vanuit de extra ondersteuning van 150 miljoen euro die ze van het rijk toegewezen hebben gekregen. Lees hier de brief aan alle wethouders cultuur van de gemeenten in Nederland. Neem als vereniging ook zelf het initiatief: Benader je wethouder!


De bedoelde 150 miljoen is onderdeel van het tweede grote steunpakket voor de culturele sectoren. Daarbovenop komt nog 68 miljoen euro beschikbaar vanuit het compensatiepakket voor medeoverheden van het ministerie van BZK.

Het Landelijk Kenniscentrum Cultuur en Amateurkunst heeft een vragenlijst ontwikkeld voor de lokale  culturele instellingen om hun wethouder aan te spreken onder het motto ‘150 miljoen, wat ga jij ermee doen’. Wij roepen dan ook lokale culturele verenigingen en initiatieven op om dit gesprek aan te gaan. Download de vragenlijst hier .

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top