download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Verzekeringen

Het KNMO verzekeringspakket. Dit verzekeringspakket is volledig toegesneden op de verenigingen in onze sector en omvat de volgende verzekeringen:

 • Aansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Instrumenten en uniformen
 • Evenementen
 • Inventaris
 • Gebouwen
 • Reis-ongevallen
 • Cyberrisico.

Meer informatie op de speciale verzekeringenpagina van de KNMO/AON

Contracten

 • Als het gaat om contracten voor dirigent/instructeur en/of docent, kun je attenderen op de Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs 2016 die tot stand is gekomen op initiatief van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (Bvodi)en hier is te downloaden. Verder vind je op de website van de Bvodi informatie over de tarieven voor dirigenten. 
 • Modelovereenkomst voor docenten:  Deze overeenkomst van opdracht is opgesteld door Cultuurconnectie, voor de branche cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Organisaties die rechtstreeks met zzp-ers werken die o.a. cultuureducatie verzorgen kunnen de modelovereenkomst hanteren voor hun docenten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst.


Juridische vragen

De KNMO biedt verenigingen juridische bijstand aan. Vragen? Neem contact op met de KNMO.


Voorwaarden vrijwilligersorganisatie

Als vrijwilligersorganisatie dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn deze voorwaarden te vinden, maar we hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet. Daarnaast staat op deze website ook informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De voorwaarden waaraan de vrijwilligersorganisatie vanaf 2015 moet voldoen zijn als volgt:

 • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
 • de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • de organisatie is een rechtspersoon;
 • de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt. Lees hier voor de informatie;
 • de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen;
 • de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid (vergelijkbaar met het beleid uit de Toolkit ‘In veilige handen’) om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, waarbij bijvoorbeeld een gedragscode en een zorgvuldig aanstellingsbeleid zijn ingevoerd.


Vrijwilligersorganisaties die mee willen doen met de regeling kunnen zich vanaf 1 januari 2015 aanmelden via www.gratisvog.nl. Na aanmelding zullen ze door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) verder worden geholpen bij hun aanmelding. Nadat het Ministerie van Veiligheid en Justitie de aanmelding heeft bevestigd, kan worden gestart met het aanvragen van gratis VOG’s.

Kijk voor meer informatie over de beleidsregels omtrent VOG voor vrijwilligers op officielebekendmakingen.nl.


Preventiebeleid seksueel misbruik

Deze folder gaat over preventiebeleid seksueel misbruik van kinderen in de amateurkunst en kunsteducatie. Het laat in vijf eenvoudige stappen zien hoe u een preventiebeleid kunt opstellen. Creativiteit is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Actieve kunstbeoefening speelt daarbij een grote rol: het verbindt mensen met elkaar en met de samenleving. Bovendien is kunst beoefenen leuk. Niet voor niets doen bijna twee miljoen kinderen aan amateurkunst. Een veilige en vertrouwde omgeving legt hiervoor de basis.

Preventiebeleid
Folder

 

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top