download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Overlegvormen Noord-Brabant

Hier vindt u het onderzoek naar overlegvormen tussen verenigingen binnen gemeenten en regio's. Voor op- of aanmerkingen mailt u naar: l.vermeulen@brabantse-muziekbond.nl  


Concoursonderzoek commissie Blaasmuziek BBM

Het concoursonderzoek uitgevoerd door de commissie Blaasmuziek BBM is hier te lezen.


Groei en Bloei

De deelname aan concertconcoursen in Nederland is in het afgelopen decennium drastisch terug-gelopen. Naar aanleiding hiervan schreven Jan van den Eijnden en Alex Schillings (Kunstfactor) een notitie waarin zij duidelijk maakten dat concoursen niet het kern-issue zijn, maar dat het vooral gaat om kwaliteitsontwikkeling, beleving en aantrekkingskracht van de blaasmuziek, waarbij het concert-concours een van de middelen is om deze te verbeteren. Dit vormde de basis om te gaan werken aan groei (d.w.z. kwantitatieve ontwikkeling) en bloei (d.w.z. kwalitatieve ontwikkeling en volle ontplooi-ing) van de amateurblaasmuziek in Nederland. Meer lezen? De dicussienota Groei en Bloei van 8 oktober is hier te lezen. In de klankwijzer editie 3 van 2014 staan de vorderingen die de commissie hebben gemaakt en wat de plannen zijn. Dit artikel kunt u hier lezen. 

In mei 2013 heeft Toon Peerboom tijdens de ALV van de Brabantse Bond van Muziekvereniginen een presentatie laten zien van de resultaten die tot dan toe uit het onderzoek zijn gekomen.

De commissie die voor dit onderzoek is aangesteld bestaat uit:
Jan van den Eijnden (LKCA) Teun Roodenburg (KNMO)
Toon Peerboom (KNMO) Pieter Peters (KNMO)
Wop Schat (KNMO) Alex Schillings (Expert)

Zodra de BBM van de KNMO meer informatie ontvangt over de ontwikkelingen van dit onderzoek stellen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte. © 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top