Veel verenigingen willen een digitaal archief voor bladmuziek op gaan bouwen. Het bestaande repertoire wordt omgezet in pdf-formaat en centraal opgeslagen. Voor dit digitaliseren moet je echter wel apart toestemming vragen bij elke uitgever.

Het maken van digitale kopieën valt namelijk niet onder de speciale regeling bij de FEMU (zie 'Kopiëren van bladmuziek'). De licentie die FEMU verleent, is alleen bedoeld voor het maken van een beperkt aantal kopieën van partijen voor eigen gebruik. Het kopiëren van een compleet werk valt hier dus niet onder.

 

Wil je deze complete werken wel digitaliseren, moet je hiervoor expliciet toestemming vragen bij elke uitgever afzonderlijk. De rechthebbende uitgever voor Nederland vind je in de copyright-vermelding op het eerste blad van elke partij. Ook de zogenoemde titelcatalogus van BUMA kan je helpen om de rechthebbende op te sporen. Vervolgens zul je bij de betreffende uitgever steeds om toestemming moeten vragen. Pas met die toestemming mag een muziekwerk in zijn geheel gedigitaliseerd worden.