Voor het gebruik van muziek betaal je een vergoeding aan Buma. Deze vergoeding wordt vervolgens uitgekeerd aan componisten en tekstschrijvers zodat ze muziek kunnen blijven maken.

Hieronder volgt de manier waarop Buma de algemeen geldende vergoeding bepaalt. Er bestaat trouwens nog een speciale regeling voor amateurmuziekverenigingen. Deze geldt alleen als alleen de vereniging optreedt. Doen er andere muzikanten of zangers mee, dan wordt de algemene regeling gebruikt.

De vergoeding is een percentage van de recette. De recette is het totaal aan inkomsten uit entreegelden,subsidies, donaties, sponsorgelden en andere inkomsten met betrekking tot het evenement. Op het totaalbedrag wordt de geldende BTW in mindering gebracht. Wanneer er geen recette is, of de recette is lager dan het totaalbedrag aan gage(s) of uitkoopsom(men) die u aan de uitvoerende artiest(en) betaalt, dan wordt een percentage over de gage(s) en/of uitkoopsom(men) toegepast.

Als minimumvergoeding wordt altijd een oppervlakteprijs gehanteerd (zie tabel).

Bij evenementen in de open lucht hanteert Buma een minimumoppervlakte van 700 m². 

Er wordt dan 6% van de recette in rekening gebracht met een minimum per voorstelling/presentatie op basis van de oppervlakte van de lokaliteit.

Regel het muziekgebruik vooraf met Buma. Anders heb je geen toestemming en kan Buma ueen toeslag doorberekenen van 50% van de verschuldigde vergoeding met een minimum van € 25.