BUMA hanteert een speciaal tarief voor amateurmuziekverenigingen. Dit is echter alleen van toepassing op het muziekgebruik door de betreffende amateurmuziekvereniging. Het tarief wordt per jaar berekend op basis van het aantal leden. 

Het gaat dan om repetities, door de vereniging op eigen initiatief georganiseerde uitvoeringen, door landelijke organisaties georganiseerde concoursen of festivals en een optreden binnen de gemeente van vestiging, waar geen vergoeding tegenover staat.

Voor alle vormen van uitvoeringen geldt dat er geen derden – zoals ingehuurde vocalisten, musici, enzovoorts – bij betrokken zijn. Het Tarief Amateurmuziekverenigingen is dus niet van toepassing op:

 1. uitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door beroepsorkesten en/of militaire orkesten, alsmede door
  daaruit gevormde ensembles;
 2. feest- en balavonden, ook al wordt de muziek verzorgd door leden van de vereniging zelf;
 3. revue-, variété-en cabaretvoorstellingen;
 4. Muziek ten gehore gebracht door middel van Geluidsapparatuur (behalve bij het optreden
  van majorettepelotons en twirlgroepen);
 5. alle overige uitvoeringen waarbij (mede) door derden gemusiceerd wordt, tenzij die derden
  amateurmuziekverenigingen zijn voor wier optreden een overeenkomst met Buma is gesloten;
 6. optredens in opdracht van / op verzoek van derden.

Het tarief
Het tarief is gebaseerd op de volgende factoren:

 • het soort amateurmuziekvereniging;
 • het (maximum) aantal per jaar te geven concerten;
 • de leeftijd van de leden.

Harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands en drumfanfares betalen € 16,09 per lid per jaar. Jeugdorkesten (hafabra en slagwerk) met deelnemende leden tot 16 jaar betalen € 8,05 per lid per jaar. Voor majorette- en twirlverenigingen geldt een tarief van € 6,03 per lid per jaar. Deze tarieven zijn overigens exclusief BTW.