De rol van de eigen website is door de opmars van vooral Facebook absoluut veranderd. Het is niet meer dé vindplaats voor alle nieuws en aankondigingen voor het publiek. Toch verdient de website wel degelijk een plaats binnen de totale communicatie. Er moet dus nog zeker aandacht en tijd aan worden besteed.

Dezelfde redactie
Misschien moeten de Facebook-pagina en de website als een verlengde van elkaar worden gezien. Nieuwsberichten en aankondigingen van de een staan ook automatisch op de ander. Daarom ligt het voor de hand dat de redactie van de website ook het vullen van de Facebook-pagina voor haar rekening neemt.

Buiten de rol als extern communicatiemiddel naar het publiek heeft de eigen website vooral ook een functie voor de eigen leden. Op facebook is het wel mogelijk om een besloten groep aan te maken die alleen toegankelijk is voor leden, maar je bent hier niet zo flexibel met het plaatsen van documenten als op een website. 

Besloten voor leden
De eigen website met een besloten omgeving is ideaal om informatie te delen die uitsluitend bestemd is voor je leden. Het is daarbij dan wel zaak om via een 'portaal' selectief toegang te geven. Leden loggen in met gebruikersnaam en wachtwoord. Die aanmelding geeft dan toegang tot afgeschermde pagina's op de site.

Vrijwel alle pakketten om websites vorm te geven, bieden de mogelijkheid om delen van de website af te schermen voor het publiek. Dit geldt in elk geval voor Wordpress, Joomla en Drupal. Maar ook commerciële websitebouwers zullen deze opties geven.

Aanmelden
Bij het toegang verlenen zijn dan meestal verschillende niveaus aan te geven. Elk niveau kan dan gekoppeld worden aan bepaalde pagina's. Bij aanmelden kan dit niveau gekoppeld worden.

Aanmelden van leden en andere bezoekers kan over het algemeen op de inlogpagina van de website gebeuren. Vaak krijgt de administrator van de website een bericht dat iemand zich heeft aangemeld. Vervolgens kan deze beslissen of iemand wordt toegelaten of niet. Of er is een optie waarbij de aanmelding teruggedraaid kan worden.

Gebruik bij de aanmeldingsprocedure een extra beveiligingsstap. Een zogenoemde Captcha waarbij cijfers en letters moeten worden nagetypt, is daar een voorbeeld van. Met deze beveiliging voorkom je dat ongewenste bezoekers - zoals spamsites - gemakkelijk toegang krijgen.