De term 'crowdfunding' hoor je steeds meer om je heen. Eigenlijk betekent het dat je financiële middelen niet bij de bekende instanties en fondsen haalt, maar bij het publiek. Je vraagt particulieren en ondernemers om een deel van een investering voor hun rekening te nemen.

Voor veel muziek-, majorette- en twirlverenigingen is dit natuurlijk geen onbekend terrein. Eigenlijk vallen donateursacties en vriendenclubs ook onder deze moderne noemer. Alleen worden bij crowdfunding wel veel meer de moderne communicatiekanalen aangesproken. Sterker nog, er zijn speciale websites waarop je met je verzoek om crowdfunding kunt aankloppen.

Kunstbalie heeft een praktische brochure gemaakt over crowdfunding door culturele amateurverenigingen. Meer informatie vind je hier: