Iedere muzikant kent het wel. Iemand die even op je instrument wil spelen of ook eens met die baton wil gooien. Heel vaak gebeurt dat vlak na een optreden, waar de instrumenten en batons net in actie zijn geweest. Dat maakt het tot een krachtig ‘wapen’ bij het werven van nieuwe leden.

De gemakkelijkste manier om deze combinatie van zien en uitproberen tot stand te brengen, is met een open repetitie of open lessen. Laat geïnteresseerden tijdens de repetitie of lessen gewoon binnenlopen. Zodat ze kunnen ervaren hoe zoiets eraan toegaat. Na afloop kun je de bezoekers de kans geven om zelf de instrumenten of materialen even uit te proberen.

Afspraken
Natuurlijk kun je voor de open dag de gewone repetitie- en lestijden aanhouden. Dat maakt het ook voor de leden en docenten gemakkelijker om erbij te zijn. Maar hou daarbij wel in de gaten dat het om een promotiemoment gaat. Dus maak wel even wat afspraken over aanwezigheid en discipline. Verder is het natuurlijk fijn als iedereen een 'open' houding heeft ten opzichte van de bezoekers. Stem bij open lessen even goed af met de betreffende docenten en vooral de leerlingen. Want die zullen toch een soort optreden moeten geven. Natuurlijk kun je er daarom voor kiezen om specifieke leerlingen te vragen.  

Ontvangen en begeleiden
Zorg tijdens de open repetitie of lessen wel voor gastvrouwen en -heren. Het is slim om bezoekers te ontvangen en de weg te wijzen. Misschien kunnen de gastvrouwen en -heren ook een nadere toelichting geven tijdens het bezoek. Hiervoor is het misschien noodzakelijk dat bepaalde muzikanten of dansers niet deelnemen aan de open repetitie.  

Instrumenten
Als er ruimte beschikbaar is, kan het uitproberen van instrumenten apart van de lessen en repetitie gebeuren. Ook hierbij is begeleiding nodig. Als deze beschikbaar zijn, kun je hiervoor de oudere instrumenten gebruiken. Zorg er dan wel voor dat ales technisch op orde is. 

Bekendheid
Denk eraan om voldoende bekendheid te geven aan de open repetitie of lessen. Aankondigingen op Facebook, website en via persberichten spreken voor zich. Maak bijvoorbeeld ook een apart strooibiljet of foldertje om op de scholen uit te delen. Informeer ook eens bij de school of ze er in hun nieuwsbrief aandacht aan willen geven.

Opvolgen
Het is natuurlijk de bedoeling dat deze eerste kennismaking ene vervolg krijgt. Biedt daarom tijdens de open repetitie of lessen voldoende gelegenheid om extra informatie te vragen of zelfs voor aanmeldingen. Je kunt bijvoorbeeld informatiepakketten maken voor de geïnteresseerde bezoekers. Vraag verder naar mailadressen, zodat je ook later nog eens een berichtje kunt sturen. Alles om het aangewakkerde vuurtje gaande te houden...