download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Instrumenten huren

De Brabantse Bond beschikt via de FOB over de mogelijkheid om o.a. muziekinstrumenten te verhuren.
Per 1 juli 2016 is het instrumentarium opgeschoond en zijn de twee pauken vervangen door een compleet paukenset. Daarnaast staat er, naast ondergenoemde instrumenten, een compleet slagwerkinstrumentarium dat op aanvraag gehuurd kan worden. 

- Leden van de Brabantse Bond genieten 25 % korting op de verhuurprijzen.
- De minimale verhuurtijd is 1 week.
- Verhuur van de instrumenten alleen na het maken van een afspraak.
- De instrumenten dienen door de huurder opgehaald en terug bezorgd te worden.
- De huurder is verantwoordelijk voor het instrument en dient te zorgen voor een dekkende verzekering of bij mogelijke schade de kosten te dragen. 
- Er wordt een huurovereenkomst getekend.
- We brengen een borgsom van €100,00 in rekening.
- Huurprijs en borgsom dienen betaald te zijn wanneer het instrument wordt opgehaald. 


Overzicht instrumentarium

Marimba 4 1/3 oktaaf - solist
Marimba 4 1/3 oktaaf - artist
Xylofoon 4 oktaven 
Tam Tam (doorsn. 85 cm)
Buisklokkenspel - 2 keer
Vibrafoon - 2 keer
Tafelklokkenspel
Pauk ''23 
Pauk ''26
Pauk ''29
Pauk ''32 
Concert Bass drum
Bastuba demper
Muziekstandaards

De tarieven voor de huur vindt u hier

Tevens zijn er nog diverse instrumenten te huur via de BBM: een compleet slagwerkinstrumentarium. Hier valt o.a. een Pearl Drumstel, snaredrum, cymbales en diverse percussieinstrumenten onder. Neem voor de voorwaarden en prijzen van deze instrumenten contact op met het Bondsbureau: bondsbureau@brabantse-muziekbond.nl

Adams muziekcentrale

Het instrumentarium dat de BBM verhuurt is afkomstig van Adams muziekcentrale

 

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top