vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

ExcGro1
Eyeopeners en diepgang tijdens Nationaal Congres

Het was lekker druk tijdens het Nationaal Congres Show Mars en Slagwerkensembles dat zaterdag 22 november door de doelgroep SMP van de KNMO werd georganiseerd in Eemnes. Ruim 100 bezoekers hebben de diverse sessies gevolgd en soms was de belangstelling zo overweldigend dat er ter plekke een tweede sessie moest worden ingepland om iedereen de kans te geven het onderwerp te volgen.

De titels van sommige sessies waren al voldoende om de parallelsessie “overboekt” te krijgen zoals bij de parallelsessie “De Marswedstrijd heeft zijn langste tijd gehad”. Hoewel feitelijk het aantal deelnemers aan marswedstrijden daalt en daardoor ook het aantal georganiseerde marswedstrijden, trok deze sessie zeer veel belangstelling. Het is goed om te zien dat de bezoekers veel waarde hechten aan de marswedstrijd. Hoewel we bij een poll van Korpsmuziek.nl zagen dat het merendeel van de stemmers graag de marswedstrijd wil houden zoals die is, trokken de bezoekers van de twee sessies een veel genuanceerdere conclusie. Natuurlijk wil niemand de marswedstrijd kwijt, maar toch is de roep dat er wel iets moet veranderen ook duidelijk hoorbaar. De doelgroep SMP gaat dit verder oppakken met de input van dit congres.

Een eyeopener was de sessie over het Indoor Circuit van de doelgroep CGN. De bezoekers werden meegenomen in de wereld van vooral Indoor Percussion en de allernieuwste vorm van competitie: het Indoor Winds Circuit. De meeste aanwezigen hadden wel eens gehoord over de evenementen van CGN, maar deze presentatie was voor velen een openbaring. Het nieuwe Indoor Winds Circuit trok veel belangstelling want dit is een mooie manier voor korpsen om de eerste stappen op het gebied van show te zetten. Door weinig regels ten aanzien van instrumentgebruik en het relatief korte programma (minimaal 4, maximaal 7 minuten) wordt voor verenigingen deze indoorcompetitie een serieuze mogelijkheid. Het is ideaal om nieuwe leden wegwijs te maken en ervaring op te laten doen met de combinatie van muziek maken en lopen van een show. En het is voor de ervaren groepen een mooi alternatief voor die leden die iets meer willen en kunnen doen naast de huidige show. Ook voor arrangeurs en choreografen is het circuit interessant, want ze kunnen hier bepaalde zaken uitproberen voordat ze het in hun zomershow verwerken. Weer anderen willen zich juist meer richten op het Indoor Circuit dat zich in een kort tijdsbestek afspeelt (januari-eind maart) zodat ze tijdens het zomerseizoen zich helemaal kunnen richten op de commerciële optredens. Ook was er zeer serieuze interesse vanuit de slagwerkensembles die zich nu richten op de podiumwedstrijden. Wibrand van Norel zei onder andere dat hij echt wil gaan proberen om met een van zijn ensembles eens mee te doen en ook te hopen dat een Indoor Percussion groep zich laat horen tijdens een podiumwedstrijd. Hier is het congres voor bedoeld: leren van elkaar en elkaar inspireren. Het gebeurde meerdere malen tijdens dit congres.

De slagwerkensembles hadden ook zeer interessante gesprekken tijdens de sessie De Ronde Tafel 2014. Henk Smit daagde als discussieleider de deelnemers behoorlijk uit: Hebben we dat verplichte repertorium wel nodig? Enerzijds is het natuurlijk voor verenigingen een manier om op het juiste niveau de muziek uit te kunnen kiezen maar anderzijds werkt het ook zeer beperkend. Of is het antwoord misschien dat je moet kijken naar een andere aanpak voor de lagere divisies ten opzichte van de hoogste divisie? Moet het huidige stelsel van divisies nog zo blijven?  Een zeer geanimeerde discussie was het gevolg, waarbij alle meningen goed werden belicht. Ook over de wijze van jureren werd diepgaand gediscussieerd. Het One World Systeem werd op hoofdlijnen uitgelegd. Het gaat daarbij om het ‘wat’ en ‘hoe’. Maar hoe zit het dan met de grondvragen: ‘Wat zie ik, Wat hoor ik en Wat doet het met me?’ Dit werd door Henk Smit goed uitgelegd en de aanwezigen waren zichtbaar blij met de duidelijke uitleg want er waren inmiddels toch veel uiteenlopende meningen over dit systeem. Allen waren het er over eens dat de uitgangspunten van het One World Systeem prima zijn en een goede basis voor een jureringssysteem. Ook werd duidelijk dat dit dan wel eisen stelt aan kader maar ook aan juryleden. Wibrand van Norel presenteerde tijdens het congres de Open Nederlandse Slagwerkkampioenschappen 2015 (www.ONSK.nl) wat met veel enthousiasme werd ontvangen. Noteer 11 april 2015 maar alvast in uw agenda.

Het Wereld Muziek Concours was uiteraard als inmiddels vaste gast op het congres ook weer aanwezig, en presenteerde als eerste het WMC Internationaal Jeugdkamp 2015. Dit is een project voor Europese jeugdleden van 11-18 jaar, met als doel om een show en een mars met elkaar in te studeren en enkele malen uit te voeren. Het WMC heeft goede ervaringen opgedaan met een dergelijk evenement voor de concertorkesten en wil dit ook graag proberen bij de mars- en showsector. Het idee werd goed ontvangen en de komende weken komt hierover meer informatie naar buiten. Een ander onderwerp was vooruitkijken naar 2017 en dan met name v.w.b. de wedstrijddag. Dit leverde een meer dan boeiende sessie op, waarbij veel informatie werd uitgewisseld.

Een heel bijzondere sessie was die van Stichting Papageno, over Jeugd & Autisme in de muziek. Mathieu Paters nam de deelnemers mee naar de wereld van jongeren met autisme. “Hoe herken je het, maar vooral ook, hoe ga je ermee om”. Het is goed om te zien dat er veel interesse was vanuit diverse verenigingen die hiermee ook (h)erkenden dat dit onderwerp bij hun echt op de agenda staat. Het congres heeft hiermee weer een onderwerp met een grote maatschappelijke betekenis binnen gehaald; mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).

Een andere echte eyeopener was de sessie door Mr. Maud van der Leeuw, die verenigingen informeerde over auteursrechtelijke zaken waar een vereniging mee te maken heeft/kan krijgen. Uiteraard werd er gesproken over het BUMA-contract, maar ook over het portretrecht, YouTube en Facebook. Soms duizelde het de bezoekers van alle informatie, maar iedereen was het er over eens dat bij veel verenigingsbesturen over dit belangrijke onderwerp onvoldoende kennis in huis is, terwijl zij wel op de hoogte zouden moeten zijn. Menig bestuurder zei aan het einde van de sessie dat hij dit direct op de eerstvolgende bestuursvergadering gaat bespreken.

Veel enthousiasme en ook bewondering was er voor het verhaal van Drumfanfare Exempel in de sessie “Het Geheim uit Empel”. Natuurlijk was het mooi om over alle successen te horen, maar veel interessanter was de uitleg over ‘hoe en waarom’. Dit kwam goed over de bühne. Niet in de laatste plaats door het enorme enthousiasme waarmee het verhaal werd gebracht. Veel verenigingen kwamen geïnspireerd uit deze sessie, met veel stof om over na te denken en te bespreken. Het is fijn dat de laatste jaren steeds een vereniging bereid is gevonden om hun verhaal te komen vertellen, zodat andere verenigingen hiervan kunnen leren.

Na een interessante dag werd het congres afgesloten met het Hoger/Lagerhuis waarin over een aantal stellingen werd gediscussieerd. Daarna sloot de voorzitter van de doelgroepcommissie SMP, Cees Beerens, de congresdag af. Het Nationaal Congres Show, Mars en Slagwerkensembles heeft wederom bewezen een goed platform te zijn voor de sector en dat het enorm waardevol is om het congres te bezoeken. Het volgende congres staat gepland op 21 november 2015, dus noteer deze datum alvast in uw agenda.

Voor de bezoekers van het congres komen de hand-outs van de presentaties binnenkort beschikbaar. Let op uw mailbox!

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top