vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

SMP

CON 8514
In 2013 heeft muziekvereniging Marijke uit Sprang-Capelle met succes het initiatief genomen voor het organiseren van het Taptoe Initiatief. Na afwezigheid wil Jong Exempel dit initiatief nieuw leven in blazen. Wat is het Taptoe Initiatief ?

Beleidsplan 17 Cees Beerens 300x200
Cees Beerens neemt afscheid als voorzitter SMP

Na rijp beraad heeft Cees Beerens, vanaf de start van de KNMO in 2014 voorzitter van de sector SMP, moeten besluiten deze taak vanwege zakelijke beslommeringen met onmiddellijke ingang neer te leggen. Door tijdnood is hij niet in staat zijn voorzitterschap op een voor hem bevredigende wijze te blijven doen. Ook in de komende maanden is hierin geen verbetering te verwachten. Drukke werkzaamheden en een overvolle agenda privé nopen hem derhalve keuzes te maken. En dat gaat hem zeer aan het hart.

Nog geen programma voor 2018 bekend
CON 8092
Tamboer-maître dag 2017 in Ahoy! ►>>

In navolging van de geslaagde tamboer-maître dagen 2013, 2014, 2015 en 2016 organiseren het stichtingsbestuur van de Nationale Taptoe, ook bekend als “ The Netherlands Military Tattoo”, de Muziekbond Gelderland Flevoland en de tamboer-maîtres van de Nederlandse krijgsmacht weer een special tamboer-maîtredag.

Marching & Music Contest
Meer info volgt binnenkort

De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het inschrijfformulier dient vóór 15 april 2017 ingezonden te zijn. Mocht u geen bevestiging van de inschrijving hebben ontvangen neem dan contact met het BBM kantoor op. De betaling dient vóór 15 april 2017 gerealiseerd te zijn. Betaalt u niet binnen de termijn dan vervalt de inschrijving. De betaling gaat middels een factuur die u per post ontvangt.

De inschrijving kan eerder gesloten worden indien de wedstrijd is volgeboekt.

Kosten Pre-WMC 
Deelname MMC: kosten zijn €175,- (€125,- inschrijfgeld en €50,- borg)
Deelname WMC mars: kosten zijn €175,- (€125,- inschrijfgeld en €50,- borg)
Deelname WMC Marsparade: kosten zijn €175,- (€125,- inschrijfgeld en €50,- borg)
Deelname WMC Show: kosten zijn €195,- (€145,- inschrijfgeld en €50,- borg)

Voor WMC deelnemers die aan twee onderdelen meedoen geldt het hoogste tarief. 

De waarborgsom wordt terugbetaald na deelname aan de wedstrijd.

Na de sluiting van de inschrijving (15 april 2017) zal de betaling van de waarborgsom en het inschrijfgeld, bij het niet deelnemen aan de wedstrijd, onder géén omstandigheden worden terugbetaald.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top