nieuws

Logo KNMO zndr tekst
KNMO voorzitter Bart van Meijl voor Méer Muziek in de Klas


Bart van Meijl is vanaf 1 maart 2015 lid van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. De ambassadeurs van het platform werken de komende vijf jaar mee aan het doel van ‘Méér muziek in de Klas’: structureel muziekonderwijs voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar. Bart van Meijl vertegenwoordigt binnen dit platform de sector amateurmuziek(verenigingen).

Méér Muziek in de Klas
Het belang van meer muziek in de klas wordt inmiddels breed erkend. Er werken dan ook veel mensen en organisaties aan mee om ervoor te zorgen dat alle kinderen op de basisschool in 2020 muziekles krijgen. Zowel landelijk als regionaal. Dat gebeurt onder andere door een subsidieregeling bij het Fonds Cultuurparticipatie waar scholen aanspraak op kunnen maken. Om het muziekonderwijs structureel in te bedden op school is het belangrijk dat scholen samenwerken met partners uit de regio: muziekverenigingen, muziekscholen en conservatoria. Vanaf 2016 krijgen schoolklassen de kans om hun regio te vertegenwoordigen in een tv-programma dat in het teken staat van muziek in de klas. Dit programma zal vanaf het najaar van 2016 te zien zijn op NPO 3. De strijd tussen de scholen start in het voorjaar van 2016 en zal te volgen zijn via internet.

Ambassadeurs
De belangrijkste partijen die een rol spelen bij muziekonderwijs op de basisschool zijn vertegenwoordigd in het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs; muzikanten, gemeenten, provincies, de onderwijspartijen, centra voor de kunsten, de publieke omroep en opleidingsinstituten als de PABO’s en de conservatoria. Het platform zal de komende vijf jaar uitdragen hoe belangrijk muziekonderwijs op de basisschool is en hun kennis en netwerk inzetten om dit te realiseren. Erevoorzitter van dit platform is Hare Majesteit Koningin Máxima.

Achtergrond
In opdracht van de minister van OCW heeft de Commissie Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs de handreiking ‘Muziekonderwijs 2020’ opgesteld. Deze handreiking beschrijft het belang van muziekonderwijs onder schooltijd en in de vrije tijd en geeft handvatten om dit muziekonderwijs in een publiek-private samenwerking vorm te geven. Minister Bussemaker maakte eerder bekend dat zij tot 2020 25 miljoen euro, via een subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, beschikbaar stelt aan scholen om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. Joop van den Ende ondersteunt dit doel en heeft toegezegd private gelden te willen werven om het effect van deze subsidieregeling te vergroten.

© 2014 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

Ringbaan-Oost 8-19
5013CA Tilburg

(0416) 82 02 34
bondsbureau@brabantse-muziekbond.nl

                              


Nieuwsbrief
fb icon 325x325Logo KNMO