Er wordt nog altijd volop muziek gemaakt in Brabant, alleen verbinden mensen zich minder vanzelfsprekend met ‘traditionele’ verenigingen. Om koren en muziekverenigingen te ondersteunen met frisse, direct uitvoerbare ideeën voor ledenwerving en ledenbehoud, organiseert korenbond KBZON de compacte cursus Samen Slim Deelnemers Werven. Deze cursus is ontwikkeld door het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), naar succesvolle voorbeelden in de sportsector.

BBM trekt voor deze cursus samen op met KBZON. In juni organiseren we twee introductieworkshops en in het najaar van 2023 een volledige cursus. Heb je interesse? Stuur een mailtje naar Martijne van Dijk.

Agenda

 • 24 juni 10:00u – 12:00u Huis 73 Hinthamerstraat 72 -74’s-Hertogenbosch Introductieworkshop Doelgericht Leden Werven | Maak gratis kennis met de cursus. Meld je hier aan.
 • 8 juli 15.00-17.00 uur, locatie Cultuurhuis Bovendonk, Bovendonk 111, 4707 ZH Roosendaal. Aanmelden kan hier.
 • Complete cursus SSDW met
  • Korte startsessie in september (online, datum nog ntb), m.n. gericht op uitleg e-learning
  • 19 oktober (online)
  • 21 november (online)
  • 20 januari (live) òf 18 januari (online)
  • 15 februari (online)

Ervaringen

“De aanpak geeft veel houvast. Na afloop van de cursus ligt er een concreet plan dat uitnodigt om aan de slag te gaan.”

“Doordat er meerdere verenigingen deelnemen, ontstaat een inspirerende mix van ideeën. De kans om te leren van elkaar is een grote meerwaarde.”

Na de gratis introductiebijeenkomst besluit je of jullie vereniging de cursus inderdaad wil volgen. Deze bestaat uit drie online bijeenkomsten van ca. anderhalf uur, een live-bijeenkomst op een centrale locatie, plus huiswerkopdrachten via e-learning. Aan de hand van een handig stappenplan doorloop je een traject met de thema’s omgeving, persona, behoeften en aanbod.

Het resultaat is een concreet plan van aanpak met activiteiten en tijdslijnen, waarin is opgenomen wat je vereniging gaat doen:

 • welk aanbod ontwikkelen
 • waar kenbaar maken, reclame
 • opgenomen activiteiten plannen en uitvoeren
 • continuïteit in ondersteuning nieuwe deelnemers
 • bemensing (werkgroepen?)
 • budget / fondsenwerving

Het complete traject vraagt een tijdsinvestering van circa 20 uur. Het is aan te bevelen om per vereniging met 2 of 3 personen deel te nemen, om de nieuwe kennis breder te delen binnen je club. Deelname aan de cursus is gratis voor BBM en KBZON-leden. Je betaalt alleen de kosten voor toegang tot het online lesmateriaal: € 25,- euro per vereniging. Dit bedrag wordt pas in rekening gebracht wanneer je na de introductie besluit om mee te doen aan de cursus.

Docenten

De sessies worden geleid door Nico de Voogt (voorzitter van koor Chordanova uit Oosterhout) en Mat Teuwen (bestuurslid van koor Con Amore uit Baexem). Beiden hebben bij LKCA de training tot cursusleider ‘Samen slim deelnemers werven’ doorlopen. In 2021-2022 verzorgden zij voor KBZON al driemaal eerder deze cursus.

“Nico en Mat vullen elkaar uitstekend aan. Hun aanpak is enthousiasmerend en deskundig, met goede voorbeelden uit hun eigen praktijk.”

Praktische informatie

 • De introductiebijeenkomst bestaat uit een (live) workshop van 2 uur, waarin het hele traject in sneltreinvaart wordt doorlopen. Deze workshops zullen plaatsvinden in mei/juni 2023. De exacte data en locaties worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
 • De complete cursus (vier bijeenkomsten, waarvan één live) start met een korte (online) introductie in september 2023. De verdere bijeenkomsten vinden (eveneens online) plaats op 19 oktober & 21 november 2023, en 18 januari & 15 februari 2024. Bij voldoende belangstelling is er een live bijeenkomst op zaterdag 20 januari 2024 (in plaats van de online sessie op 18 januari).
 • Per workshop / cursus kunnen maximaal 10 verenigingen deelnemen, met maximaal 3 personen per vereniging. Plaatsing in volgorde van inschrijving.
 • De introductieworkshop is gratis. Kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 25,- per koor (voor gebruik van het e-learning platform).