BOOST.

Met BOOST. willen we jouw vereniging ondersteunen. Ons programma is bedoeld voor grote én voor kleine, voor ambitieuze én voor bescheiden, voor hippe én voor traditionele verenigingen!

BOOST. programma

  • Start met een Ouverture van inspiratie.
  • Vervolg in Allegro met cursussen over leden werven of het verenigings Canvas model.
  • Maak jullie programma compleet met een persoonlijk adviseur in de Finale.

Haal inspiratie uit onze Kennisbank

In de kennisbank vind je allerlei artikelen met belangrijke, interessante en inspirerende informatie. Alle voor muziekverenigingen relevante onderwerpen komen aan bod, zoals ledenwerving, communicatie, regelgeving en fondsenwerving.

Geef je vereniging een BOOST. met onze workshops, cursussen en de inspirerende artikelen in de kennisbank!

BOOST.-ouverture

Start met een Ouverture van inspiratie tijdens de introductie workshops.

Op 24 juni en 8 juli hebben de introductie workshops Doelgericht Leden Werven plaatsgevonden. We kijken terug op twee inspirerende bijeenkomsten.

Volgend jaar staat Ouverture in het teken van Toekomstmuziek: een netwerkdag in maart 2024 voor muziekverenigingen vol inspiratie en workshops. Deelname is gratis.

BOOST-allegro

Vervolg in Allegro met cursussen over leden werven of het verenigings Canvas model.

In 2023 bieden we de volgende cursussen aan:

BOOST-finale

Maak jullie programma compleet in de Finale.

Met een persoonlijk adviseur én een BBM begeleider ga je aan de slag met een zelf gekozen doel dat volgt uit de cursussen. De eigen bijdrage voor verenigingen hiervoor is €750.

Muziek

Muziek is de reden waarom muziekverenigingen bestaan

Beleid

Goed beleid geeft muziekverenigingen een kans op een bloeiende toekomst

Bestuur

Een krachtig bestuur verankert de activiteiten van de muziekvereniging

Onze overtuiging

Je vereniging een BOOST. geven heeft impact op de drie gebieden bestuur, beleid en muziek. Die drie aspecten kunnen niet zonder elkaar, en ze hebben invloed op elkaar.

Fijn muziek maken met elkaar is zowel het startpunt als het sluitstuk van goed beleid en goed bestuur. Het motiveert de leden om zich in te zetten voor de vereniging, het inspireert de leden tot een visie op de toekomst. Andersom: als de toekomstvisie doordacht is en past bij de vereniging, is het kiezen van muzikale projecten die daarbij passen een makkie, en als de projecten door een krachtige organisatie worden gedragen lopen ze als een trein.

Daarom is de inhoud en samenstelling van het BOOST. programma gebouwd op de drie pijlers