OVER BBM

Noord-Brabant | een mooie plek voor amateurmuziek en -dans

Brabant bruist van muziek en dans. Verspreid over Brabant zijn circa 375 verenigingen actief op gebied van blaasmuziek, slagwerk en majorette/twirl. Binnen die verenigingen beleven zo’n 21.000 Brabanders wekelijks veel plezier aan de muziekrepetities en majorette/twirl trainingen. Ieder op zijn/haar eigen niveau, maar allemaal met dezelfde passie.

Het is belangrijk dat muziekverenigingen worden gesteund bij hun activiteiten. Deze rol neemt de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM) van harte op zich. Als provinciale koepel willen wij de muziekbeoefening door amateurs bevorderen, in de ruimste zin van het woord.

De BBM behartigt de belangen van al onze verenigingen op provinciaal en landelijk niveau. Op provinciaal gebied is de BBM gesprekspartner als het gaat om amateurmuziek en cultuur. Wij gaan – namens alle aangesloten verenigingen – de dialoog aan met instanties, organisaties en personen. Dit doen wij om de toekomst voor de muziekbeoefening in Brabant zeker te stellen. De Brabantse belangen worden op landelijk niveau door de BBM-bestuurders behartigd in het bestuur en in diverse commissies van de KNMO,  het landelijke samenwerkingsverband waarbij alle provinciale bonden zijn aangesloten.

Naast een rol als belangenorganisatie heeft de BBM een adviserende, faciliterende en ondersteunende taak voor de aangesloten verenigingen en orkesten. Wij willen een betrokken koepel zijn, waar de leden met vragen en problemen over belangrijke thema’s als educatie, ledenwerving, kwaliteit, organisatie en financiën terecht kunnen.

Bij het uitvoeren van haar taken wordt het bestuur van de BBM ondersteund door een groot team van vrijwilligers. Enthousiaste mensen uit de sector die hun kennis op specifieke deelgebieden meenemen naar commissies en projectteams. De BBM is trots op deze vrijwilligers. Daarnaast worden professionals uit het werkveld ingeschakeld bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten.

blazers500x500
0
Verenigingen Blaasmuziek

In de sector blaasmuziek vind je alle orkesten en ensembles waar blazers in meespelen. Van harmonie tot dweilorkest en van senioren- tot jeugdorkest.

Lees meer
slagwerkers500x500
0
Verenigingen SMP

Showbands, percussiegroepen en slagwerkensebles, maar ook marching bands en drumbands vormen samen deze meest diverse sector binnen de BBM.

Lees meer
Majorette Twirl rolls
0
Verenigingen Majorette/Twirl

MT is de kleinste doelgroep van de BBM, daarom is de onderlinge band tussen verenigingen en coaches groot. Een kleine, actieve community die elkaar treft op wedstrijden en activiteiten.

Lees meer