Robert Verhofstad

Penningmeester BBM
Linkedin

Over

Sinds de fusie van de KNF en de Brabo in 2014 ben ik in de nieuwe organisatie BBM (Brabantse Bond van Muziekverenigingen) actief als penningmeester. Mijn taak bestaat uit het financieel gezond houden van de BBM, het bewaken van de begrotingen die door mij in het najaar aan de ALV worden gepresenteerd en natuurlijk het afleggen van verantwoording aan de ALV over het gevoerde financieel beleid.
Binnen het bestuur rapporteer ik over de actuele stand van zaken met betrekking tot Provinciale subsidieprojecten, waarover ook jaarlijks verantwoording moet worden afgelegd. Deze subsidie heeft ons de afgelopen jaren meer mogelijkheden gegeven om een breed scala van activiteiten te kunnen organiseren binnen de doelgroepen, welke activiteiten begrotingstechnisch wel eens uit de pas willen lopen. Ik ga daarna in overleg met de portefeuillehouder van de doelgroep om op jaarbasis toch een financieel gedekt plaatje te kunnen presenteren.
Daarnaast heb ik veel contact met onze accountant over de opstelling van de jaarrekening en de te voeren salarisadministratie voor onze medewerkers.

Zelf ben ik ook actief als toetsenist bij het Metropeelorkest in Westerbeek en ben ik voorzitter van Muziekvereniging Excelsior in Oploo. Muziek heeft een prominente rol in het leven van mij en mijn vrouw Jacqueline. Zij is gepassioneerd tubaspeler en daarnaast contactpersoon voor de BBM als het gaat om aanvragen van insignes.